infolinia-gwarant

Szkolenia

Posiadamy własny ośrodek szkoleniowy i jako jedyni w Polsce posiadamy mamy zgodę Urzędu Lotnictwa Cywilnego na prowadzenie szkoleń w siedzibie zamawiającego. To wielki prestiż, ale i wyzwanie dla naszej firmy. W ramach działalności ośrodka szkoleniowego zostały już podpisane umowy na szkolenia w portach w Katowicach, Poznaniu i Szczecinie. Trenerzy sa wyposażeni w sprzęt audiowizualny oraz laptopy i jeżdżą do zamawiającego.

 

Oferujemy szkolenia w zakresie:

- ochrony lotnictwa cywilnego – szkolenia dla operatorów kontroli bezpieczeństwa (OKB):

  • podstawowe
  • ponowna certyfikacja – obowiązkowe dla  OBK (co 36 miesięcy)
  • regularne powtarzane szkolenia (tak zwane szkolenie 6×6)

- zarejestrowanego agenta / znanego nadawcy

- kwalifikowanego pracownika ochrony

Przeprowadzamy wewnętrzną kontrolę zgodności w rozumieniu przepisów dotyczących Krajowego Programu Kontroli Jakości, realizowaną przez audytora wewnętrznego.

 

Szkolenia prowadzą doświadczeni instruktorzy szkolenia ochrony lotnictwa cywilnego:

 

Marek Jurkiewicz - były funkcjonariusz Straży Granicznej (Zastępca Komendanta ds. Bezpieczeństwa), z olbrzymim doświadczeniem w obszarze ochrony lotnictwa cywilnego. Uczestnik wielu kursów zagranicznych (Francja, Niemcy, Hiszpania i Austria) oraz krajowych. Autor programów szkolenia dla OKB i specjalistycznych, które wykłada jako instruktor szkolenia ochrony lotnictwa cywilnego, audytor krajowy (realizował wspólnie z Urzędem Lotnictwa Cywilnego audyty na szczeblu krajowym) i wewnętrzny (realizuje je  w podmiotach prowadzących działalność lotniczą). Posiada certyfikat OKB. Jako konsultant pomagał w uzyskaniu statusu zarejestrowanego agenta (szkolenia, Program Ochrony) oraz w uzyskaniu statusu znanego nadawcy (szkolenia, odpowiednia dokumentacja).

Krzysztof Paszkowski – były funkcjonariusz Straży Granicznej (Kierownik Zmiany Grupy Bezpieczeństwa Lotów), z dużym doświadczeniem zawodowym. Instruktor ochrony lotnictwa cywilnego. Posiadacz certyfikatu OKB. Uczestnik krajowych szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego.

Krzysztof Gadżała –  Instruktor Szkolenia Ochrony Lotnictwa Cywilnego

Wieloletni Funkcjonariusz Straży Granicznej, posiadacz Certyfikatu OKB, koordynuje poprawne realizowanie usługi w ramach kontroli bezpieczeństwa osób, bagażu podręcznego, bagażu rejestrowanego oraz kontroli bezpieczeństwa ładunków, przesyłek i poczty w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice.

Marek Pawełczyk- Instruktor ochrony lotnictwa cywilnego. Osoba odpowiadająca za prawidłową realizację usługi kontroli bezpieczeństwa na Lotnisku Katowice w Pyrzowicach oraz za działalność ośrodka szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego prowadzonego w ramach działalności firmy „GWARANT” Agencja Ochrony S.A., posiadacz certyfikatu OKB. Uczestnik krajowych szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego.