Władze spółki

Edward Kuczer

Edward Kuczer – Prezes Zarządu

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Policji w Szczytnie, studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, studiów menadżerskich MBA na SGH w Warszawie. Ponadto uczestnik kilkunastu szkoleń kursów, seminariów z zakresu sprzedaży, marketingu, zarządzania, rachunkowości, analiz finansowych, strategii i rozwoju przedsiębiorstw.

Grzegorz Wojtasik

Grzegorz Wojtasik – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Międzynarodowej Szkoły Zarządzania Strategicznego i Języków Obcych. Doświadczony menedżer i strateg biznesowy zasiadający w zarządach spółek outsourcingowych, gdzie skutecznie wdrażał nowe rozwiązania i digitalizował usługi.

Ekspert ds. ochrony osób i mienia z ponad 25 letnim stażem. Praktyk z dziedziny ochrony fizycznej i technicznych systemów bezpieczeństwa. Od wielu lat związany z rozwojem usług ochrony fizycznej osób i mienia i zabezpieczeń technicznych ogólnopolskich spółkach, w tym w Gwarant Agencja Ochrony.

Sławomir Gawiński – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. T. Kościuszki we Wrocławiu. W latach 1986 – 1998 pełnił wiele funkcji w jednostkach resortu Obrony Narodowej. Od października 1998 roku pracuje w Spółkach GK Impel na stanowiskach związanych z ochroną informacji. Obecnie Wiceprezes Zarządu w Impel Security Polska Sp. z o.o., Security Partner Sp. z o.o. i GWARANT Agencja Ochrony S.A.

Posiada:

  • Poświadczenia Bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE”, „NATO SECRET” i „SECRET UE”;
  • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych dla Kierownika Przedsiębiorcy realizowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  • przeszkolenie jako Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
  • Certyfikat ABI;

Był wykładowcą Instytutu Szkoleń i Doradztwa Personalnego w Krakowie w zakresie ochrony informacji niejawnych. Jest współautorem publikacji „Instrukcja kancelaryjna dla informacji niejawnych” wydanej przez Instytut Szkoleń oraz Fundację Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej w Krakowie.

Członek Zarządu:

  • Impel Security Polska Sp. z o.o.- nadal
  • Security Partner Sp. z o.o.- nodal